Prekių grąžinimo sąlygos

 • KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR SĄLYGOS

  1. Pirkėjas per keturiolika kalendorinių dienų turi teisę grąžinti kokybiškas prekes, nenurodydamas grąžinimo priežasties. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie kokybiškų prekių grąžinimą turi būti pateiktas elektroninio pašto adresu: info@topled.lt.

  2. Pirkėjas gali pasinaudoti kokybiškų prekių grąžinimo teise, tik tuo atveju jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:

  2.1. prekė nepanaudota, nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

  2.2. prekė turi būti įpakuota originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė turi būti nepažeista, joje turi būti instrukcija ir garantinis talonas, jei jie buvo pristatyti su preke);

  2.3. jei prekė nesukomplektuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės;

  3. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti Pardavėjui per kurjerį, nurodydamas duomenis:

  Gavėjas: UAB "Lavireda"
  Adresas: Gamyklos g. 31i, Mažeikiai
  Kontaktinis asmuo: Benas Liškus
  Kontaktinis numeris: +37066585628

  4. Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių transportavimo išlaidas padengia Pirkėjas.

  PASTABA. Prašome nesiųsti prekių per PAŠTĄ ir SIUNTŲ TERMINALUS. Pašto siuntos ir siuntų terminaluose esančios prekės nebus atsiimtos ir grįš Pirkėjui atgal.

  5. Pardavėjas, gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos būklę, per 3-5 d. d. grąžina Pirkėjui pinigus sumokėtus už prekę.

  NETINKAMOS KOKYBĖS PREKĖS GRĄŽINIMO SĄLYGOS

  1. Pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią prekių (įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes) kokybės reikalavimų neatitiktį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės pristatymo (Civilinio kodekso 6.364 str. 1 d.). Nurodytu periodu atsiradus kokybės trūkumams, vadovaujamasi CK 6.363, 6.364 ir 6.364 (1) straipsnių normomis.
  Pirkėjų, gavusių netinkamos kokybės prekes, prašome pateikti raštišką pranešimą paštu info@topled.lt. Pridėkite pirkimo dokumento kopiją ir prekės nuotrauką.

  2. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

  GARANTINIS PREKIŲ APTARNAVIMAS

  1. Kiekvienos parduodamos prekės pagrindinės savybės bei suteikiamos garantijos laikotarpis nurodamas prekės aprašyme internetinėje parduotuvėje www.topled.lt.

  2. Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami pakeičiant prekę į analogišką naują prekę.

  3. Netinkama naudojimui prekė yra pakeičiama į naują, Pardavėjui gavus prekę ir įvertinus jos būklę.

  4. Brokuotos ar kokybės neatitinkančios prekės keitimo terminai:

  4.1. 3-5 d. d. jei keičiama prekė yra sandėlyje;

  4.2. 1 mėn. ar ilgiau jei prekės nėra sandėlyje.

  5. Jei pirkėjo netenkina nekokybiškos prekės keitimas į naują analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja per 3-5 d. d. Pirkėjui grąžinti pinigus.

  6. Prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba nepasikeitė jos išvaizda.

  7. Garantija netaikoma:

  7.1. jei prekė naudota nesilaikant eksploatacijos sąlygų, kurios nurodytos prekės naudojimo ir montavimo instrukcijoje;

  7.2. jei prekė yra pažeista mechaniškai ir toks prekės pažeidimas nebuvo užfiksuotas prekės priėmimo metu;

  7.3. jei prekės gedimas atsirado dėl netinkamų įtampos šaltinių, elektros tiekimo sutrikimų, erdvės elektros instaliacijos sutrikimų;

  7.4. jei prekė buvo montuota netinkamai;

  7.5. jei prekė buvo naudota ne pagal paskirtį;

  7.6. gedimam, kuriuos sukėlė į pakuotės ar prekės vidų patekę skysčiai, medžiagos, daiktai;

  7.7. jei atsiradusios gedimo priežastys yra tiesiogiai susijusios su stichinėmis nelaimėmis, dėl kurių priežasties Gamintojas ar Pardavėjas neatsakingi;

  7.8. jei prekė po jos įsigijimo buvo išardyta ar kitokiu būdu pažeista;

  7.9. jei atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgaliotas asmuo;

  7.10. jei Pirkėjas nepateikia nei vieno iš pirkimą patvirtinančių dokumentų;

  7.11. jei pasibaigęs garantinis terminas.

  8. Garantija galioja su pirkimo dokumentu. Prie prekės būtinai pridėkite sąskaitos kopiją.

  9. Pirkėjas dėl garantinio prekių aptarnavimo klausimų gali kreiptis tel. nr. +37066585628 arba el. p. info@topled.lt.