Pirkimo taisyklės

 • BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šios Elektroninės prekybos taisyklės yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp internetinės parduotuvės https://www.topled.lt kliento dalis, supažindinančios Jus su el. parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios TOP LED ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje. Internetinės parduotuvės https://www.topled.lt valdytojas yra UAB "Lavireda", įmonės kodas 302752652, reg. adresas Gamyklos g. 31i, Mažeikiai, Lietuva.

  2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo. Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą internetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.

  3. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai, bet kuriuo metu pakeisti numatytas taisykles. Pakeistas taisykles Pardavėjas paskelbia elektroninės parduotuvės tinklalapyje.

  4. Šios Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik nacionaline kalba.

  PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

  1. Šioje elektroninėje parduotuvėje Prekes gali įsigyti pirkėjai:

  1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

  1.2. nepilnamečiai fiziniai asmenys nuo 15 iki 18 metų amžiaus turėdami tėvų, įtėvių ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;

  1.3. juridiniai asmenys;

  1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

  2. Asmuo, patvirtindamas šias taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.

  3. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą.

  4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo vardą ir pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirenka mokėjimo būdą ir susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „UŽSAKYTI“, apmoka užsakymą arba pasirenka kitokį apmokėjimo būdą. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta.

  5. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką, informuojantį, kad prekės išsiųstos Pirkėjui.

  6. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

  JŪSŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Pirkėjas įsipareigoja pirkimo formoje nurodyti tik teisingus ir išsamius duomenis. Jeigu duomenys nurodyti pirkimo formoje keičiasi, Pirkėjas kuo skubiau privalo juos atnaujinti.

  2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

  3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas Prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.

  4. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus.Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą. Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/. 

  5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

  TOPLED TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  2. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, kad elektroninė parduotuvė veiktų tinkamai.

  3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

  ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

  1. Už prekes pirkėjas gali atsisakaityti:

  1.1. naudodamasis elektronine bankininkyste;

  1.2. pasinaudojus Paysera paslaugomis;

  1.3. mokėjimo (kredito arba debetine) kortele;

  1.4. bankiniu pavedimu.

  1.5. grynaisiais pinigais arba kortele kurjeriui pristačius prekes.

  PREKIŲ PRISTATYMAS

  1. Prekės pristatomos per kurjerių tarnybą visoje Lietuvos teritorijoje.

  2. Internetinėje parduotuvėje perkant už 20 Eur ar daugiau, prekes pristatysime NEMOKAMAI*!

  3. Užsakymai iki 20 Eur bus pristatyti už 2,50 Eur (su PVM) mokestį Lietuvoje*.

  * Prekių pristatymas į Kuršių Neriją apmokestinamas papildomai.

  Prekių pristatymo laikas: jeigu prekės yra sandėlyje, jos pristatomos per 1-2 d.d.

  SVARBI INFORMACIJA:

  Prekes išsiunčiame tik gavę Jūsų apmokėjimo patvirtinimą.

  Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti teisingą prekių pristatymo adresą.

  4. Siuntos atsiėmimo iš kurjerio metu, būtinai patikrinkite ar siunta nėra pažeista, prekių kiekį, asortimento atitikimus. Pastebėjus išorinius siuntos pažeidimus, prekių kiekio ar asortimento neatitikimus, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir grąžinti ją kurjeriui. Pirkėjui pasirašius siuntos priėmimo dokumentus laikoma, kad siunta buvo įteikta tinkamai ir pirkėjas neturi pretenzijų dėl siuntos būklės.

  5. Gavę siuntą patikrinkite jos turinį, įsitikinkite, kad netrūksta jokių užsakytų prekių. Jei įvykdytame užsakyme yra ne visos prekės, prašome Jūsų informuoti mus per 1-2 d. elektroniniu paštu info@topled.lt. Skundai pateikti po šio termino nebus svarstomi.

  6. Švenčių ir karantino laikotarpiu galimi siuntų pristatymo vėlavimai.

  7. Iškilus nesklandumams ar papildomiems klausimams, kreipkitės į TOPLED administraciją el. paštu info@topled.lt arba telefonu +37066585628.

  PREKIŲ GARANTIJOS

  1. Kiekvienos parduodamos prekės pagrindinės savybės bei suteikiamos garantijos laikotarpis nurodamas prekės aprašyme internetinėje parduotuvėje www.topled.lt.

  2. Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami pakeičiant prekę į analogišką naują prekę.

  3. Netinkama naudojimui prekė yra pakeičiama į naują, Pardavėjui gavus prekę ir įvertinus jos būklę.

  4. Brokuotos ar kokybės neatitinkančios prekės keitimo terminai:

  4.1. 3-5 d. d. jei keičiama prekė yra sandėlyje;

  4.2. 1 mėn. ar ilgiau jei prekės nėra sandėlyje.

  5. Jei pirkėjo netenkina nekokybiškos prekės keitimas į naują analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja per 3-5 d. d. Pirkėjui grąžinti pinigus.

  6. Prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba nepasikeitė jos išvaizda.

  7. GARANTIJA NETAIKOMA:

  7.1. jei prekė naudota nesilaikant eksploatacijos sąlygų, kurios nurodytos prekės naudojimo ir montavimo instrukcijoje;

  7.2. jei prekė yra pažeista mechaniškai ir toks prekės pažeidimas nebuvo užfiksuotas prekės priėmimo metu;

  7.3. jei prekės gedimas atsirado dėl netinkamų įtampos šaltinių, elektros tiekimo sutrikimų, erdvės elektros instaliacijos sutrikimų;

  7.4. jei prekė buvo montuota netinkamai;

  7.5. jei prekė buvo naudota ne pagal paskirtį;

  7.6. gedimam, kuriuos sukėlė į pakuotės ar prekės vidų patekę skysčiai, medžiagos, daiktai;

  7.7. jei atsiradusios gedimo priežastys yra tiesiogiai susijusios su stichinėmis nelaimėmis, dėl kurių priežasties Gamintojas ar Pardavėjas neatsakingi;

  7.8. jei prekė po jos įsigijimo buvo išardyta ar kitokiu būdu pažeista;

  7.9. jei atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgaliotas asmuo;

  7.10. jei Pirkėjas nepateikia nei vieno iš pirkimą patvirtinančių dokumentų;

  7.11. jei pasibaigęs garantinis terminas.

  8. Garantija galioja su pirkimo dokumentu. Prie prekės būtinai pridėkite sąskaitos kopiją.

  PREKIŲ GRĄŽINIMAS

  1. KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR SĄLYGOS

  1.1. Pirkėjas per keturiolika kalendorinių dienų turi teisę grąžinti kokybiškas prekes, nenurodydamas grąžinimo priežasties. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie kokybiškų prekių grąžinimą turi būti pateiktas elektroninio pašto adresu: info@topled.lt.

  1.2. Pirkėjas gali pasinaudoti kokybiškų prekių grąžinimo teise, tik tuo atveju jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:

  1.2.1. prekė nepanaudota, nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

  1.2.2. prekė turi būti įpakuota originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė turi būti nepažeista, joje turi būti instrukcija ir garantinis talonas, jei jie buvo pristatyti su preke); o jei prekė nesukomplektuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės;

  1.3. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti Pardavėjui per kurjerį, nurodydamas duomenis:
  Gavėjas: UAB "Lavireda"
  Adresas: Gamyklos g. 31i, Mažeikiai
  Kontaktinis asmuo: Benas Liškus
  Kontaktinis numeris: +37066585628

  1.4. Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių transportavimo išlaidas padengia Pirkėjas.

  PASTABA. Prašome nesiųsti prekių per PAŠTĄ ir SIUNTŲ TERMINALUS. Pašto siuntos ir siuntų terminaluose esančios prekės nebus atsiimtos ir grįš Pirkėjui atgal.

  1.5. Pardavėjas, gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos būklę, per 3-5 d. d. grąžina Pirkėjui pinigus sumokėtus už prekę.

  2. NETINKAMOS KOKYBĖS PREKĖS GRĄŽINIMO SĄLYGOS

  2.1. UAB TOPLED prašo pirkėjų gavusių netinkamos kokybės prekes pateikti raštišką pranešimą apie nekokybiškų prekių grąžinimą ir prekės nuotraukas el. paštu info@topled.lt.

  2.2. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teises aktais.

  2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybiniu būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.